Эмэгтэй цүнх урлах уралдаан зарлаж байна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, болон НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” (SECiM C2) төслийн “Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болон загварын арга хэмжээ” дэд төслийн хүрээнд арьс ширний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН, хувь хүн, оюутан сурагч болон бүх савхин бүтээгдэхүүн урлаачдын дунд ШУТИС-ийн харьяа Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн /ХҮСХХ, ерөнхий зохион байгуулагч/ болон Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоо /МАШҮХ, хамтран зохион байгуулагч/  "Эрэгтэй цүнх урлах" уралдаан зарлаж байна.

 

Ерөнхий зохион байгуулагч ХҮСХХ

2020.09.15