Ажилд сонгон шалгаруулж авна

Ажилд сонгон шалгаруулж авна.