Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэнгийн тухай

Засгийн газраас Шинжлэх ухааны байгууллагуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайдын  2015 оны 1 сарын 26-ны өдрийн 27 тоот тушаалаар ШУТИС-ийн харьяа Хөнгөн Үйлдвэрийн Судалгаа, Хөгжлийн Хүрээлэнг ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн ҮТС-ийн Нэхмэлийн Хүрээлэнтэй нэгтгэн одоогийн Хөнгөн Үйлдвэрийн Судалгаа, Хөгжлийн Хүрээлэн бүрэлдэн бий болж ШУТИС-д харьяалагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хөнгөн Үйлдвэрийн Судалгаа, Хөгжлийн Хүрээлэн (ХҮСХХ) нь эрдэм шинжилгээний төсөл хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, сургалт явуулах, хөдөө орон нутагт малын гаралтай түүхий эд болох арьс шир, ноос боловсруулах өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрийг бий болгох, тэдгээрт тохирсон бага оврын техник, тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, суурилуулах, технологийн сургалт явуулах, туршилтын цехүүддээ нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн, үслэг болон савхи үйлдвэрлэх зэрэг олон талт үйл ажиллагаа явуулдаг хөнгөн үйлдвэрийн салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллага юм.

Хүрээлэн 2015 оны 1-р улирлаас эхлэн ШУТИС-ийн Үйлдвэрийн Технологийн Сургуулийн (ҮТС) бүрэлдэхүүн Нэхмэлийн Хүрээлэн (хуучнаар) ба ШУТИС-ийн харьяа Хөнгөн Үйлдвэрийн Судалгаа, Хөгжлийн Хүрээлэнгийн нэгдэл болох Хөнгөн Үйлдвэрийн Судалгаа, Хөгжлийн Хүрээлэн нэртэйгээр ШУТИС-д харьяалагдан үйл ажиллагаагаа дараах бүтцээр явуулж байна. Үүнд:

1. Захиргаа

2. Ноос, ноолуур судлалын салбар

3. Арьс, шир судлалын салбар

4. Металл, машин судлалын салбар

5. Сорилтын төв

6. Инноваци, хөгжлийн алба

7. Гарааны ноосон дулаалга

ХҮСХХ нь 42 ажиллагсадтай. Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор-1, байгалийн ухааны доктор (Dr.rer.nat)-1, инженерийн ухааны доктор (Dr.-Ing.)-1, техникийн ухааны доктор (Ph.D)-4,  магистр-16 ажиллаж байна. Түүнчлэн манай хамт олны дотор Монгол Улсын Зөвлөх Инженер 5, шилдэг зохион бүтээгч 2, салбарын тэргүүний ажилтан 10 бий.