Ноос ноолууран бүтээгдэхүүний "Чанар шалгагчийн анхан шатны сургалт"-ын хөтөлбөр

Сургалтын хугацаа 14 хоног Сургалтын хуваар: Жилдээ 1-2 удаа Хамрах хүрээ: Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр, шинжээч, судлаач нар Огноо Цаг Хичээли…

Ноос, ноолуурын сорилтын төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилт шинжилгээний үнийн тариф

    Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэнгийн Ноос, ноолуурын сорилтын төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийнсорилт шинжилгээний үнийн тариф  Хавсралт.1                                                                                           …

Сорилтын төв

Сорилтын төвийн итгэмжлэгдсэн лаборатори (TL-12-02)  нь MNS ISO/IEC 17025 : 2007 стандартын чанарын тогтолцоонд гарсан өөрчлөлт болон итгэмжлэлийн шалгуурын шаардлагад нийцүүлэн, чанарын удирдлагын тогтолцоог бий болгон ажилладаг. Монгол улсын экспортод чиглэсэн тэргүүлэх салбаруудын 6 том лабораторийн нэг бөгөөд 2012 оны 2-р сард Ази номхон далайн орнуудын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (APLAC)-ийн үнэлгээнд орж, Монгол улсын итгэмжлэлийн үндэсний тогтолцооны …