Төслийн нэр: “Богино ширхэгттэй ноолуураар ээрмэл үйлдвэрлэх оновчтой шийдэл” 2016-2018 он

Төслийн нэр: “Богино ширхэгттэй ноолуураар ээрмэл үйлдвэрлэх оновчтой шийдэл” шинжлэх ухаан технологийн төсөл, 2016-2018 он.  ШУТИС-ийн харъяа ХҮСХХ, уди…

“Нэхмэлийн үйлдвэрийн хими технологийн боловсруулалтанд хэрэглэдэг зарим материалыг байгалийн гаралтай түүхий эдээр орлуулан хэрэглэх технологийн судалгаа” ШУТТөсөл, 2016-2018 он

“Нэхмэлийн үйлдвэрийн хими технологийн боловсруулалтанд хэрэглэдэг зарим материалыг байгалийн гаралтай түүхий эдээр орлуулан хэрэглэх технологийн судалгаа” ШУ…