Сургалт явагдана

 “АППАРАТЫН ЭЭРЭХ СИСТЕМИЙН ТЕХНОЛОГИ сэдэвт онлайн сургалт явагдана.  Сургалтын сэдэв: Аппаратын ээрэх системийн технологи Сургалтын хугацаа: 2020 оны …

Залуу судлаачид “ХҮРЭЛ ТОГООТ 2020” олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд амжилттай оролцлоо.

БШУЯ, ШУА, ШУТИС, ШУТС, МЗЭХ болон ТИЗСН-ээс техник, технологийн салбарын залуу судлаачдын дунд “Хүрэлтогоот” эрдэм шинжилгээний хурлыг 16 дахь жилдээ амжилтт…

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нээлттэй өдрүүд" арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн харьяа Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн нь Европын Холбооны санхүүжилтээр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын аж үйлдвэр х…

Чөлөөт загварын цүнх урлах уралдаан зарлаж байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Эмэгтэй цүнх урлах уралдаан зарлаж байна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Эмэгтэй гутал урлах уралдаан зарлаж байна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Хэвтэч урлах уралдаан зарлаж байна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Эрэгтэй цүнх урлах уралдаан зарлаж байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Эрэгтэй гутал урлах уралдаан зарлаж байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

“Текстилийн гүйцэтгэн боловсруулалтын инкубатор төв” нээгдлээ.

ШУТИС-ийн харьяа Хөнгөн Үйлдвэрийн Судалгаа, Хөгжлийн Хүрээлэн (ХҮСХХ) дээр Европын Холбооны санхүүжилттэй НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллаг(ЮНИДО)-аас Монгол Улсын З…