Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нээлттэй өдрүүд" арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн харьяа Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн нь Европын Холбооны санхүүжилтээр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын аж үйлдвэр х…

Чөлөөт загварын цүнх урлах уралдаан зарлаж байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Эмэгтэй цүнх урлах уралдаан зарлаж байна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Эмэгтэй гутал урлах уралдаан зарлаж байна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Хэвтэч урлах уралдаан зарлаж байна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Эрэгтэй цүнх урлах уралдаан зарлаж байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

Эрэгтэй гутал урлах уралдаан зарлаж байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын /НҮБ/ Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас /ЮНИДО/ Европын Холбооны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газар - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйл…

“Текстилийн гүйцэтгэн боловсруулалтын инкубатор төв” нээгдлээ.

ШУТИС-ийн харьяа Хөнгөн Үйлдвэрийн Судалгаа, Хөгжлийн Хүрээлэн (ХҮСХХ) дээр Европын Холбооны санхүүжилттэй НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллаг(ЮНИДО)-аас Монгол Улсын З…

Ноос ноолууран бэлэн бүтээгдэхүүний чанар шалгагчийн сургалт явагдаж байна.

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төслийн Нэмэлт санхүүжилт төсөл” болон “Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэ…

Сүлжмэлийн эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтын технологийн онол-практикийн үе шаттай сургалтыг зохион байгууллаа.

ШУТИС-ийн харьяа ХҮСХХ-ийн Ноос ноолуур судлалын салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтнууд Европын Холбооны санхүүжилтээр НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас Монгол Улсы…